Úvodní strana

Není pochyb o tom, že již déle než čtvrt století žijeme v demokratickém státě se všemi jeho formálními atributy. Aby tato slupka měla i obsah, je nezbytné, aby občané zde žijící cítili důvěru ve svůj stát, důvěru ve funkčnost jeho institucí a důvěru ve své volené zástupce. Tak tomu ovšem není. Náš stát se nachází v hluboké krizi. Všeobecné znechucení nad poměry přerůstá ve společenský cynismus, lidem na jejich zemi přestává záležet.

Cestou, jak takový trend změnit, je rozvoj občanské společnosti. Sebevědomí, angažovaní občané mohou svou aktivitou dosáhnout napravení pokřivených hodnot a rozptýlení dnes velmi rozšířeného pocitu marnosti.

I čeští průmyslníci jsou součástí občanské společnosti. Majitelé a manažeři průmyslových podniků žijí v naší zemi a vnímají společenskou atmosféru. Na svých pozicích nesou odpovědnost nejen za sebe a své blízké, ale i za své zaměstnance, vůči svým partnerům i vůči své zemi. Denně prokazují schopnost a odvahu tuto odpovědnost nést. Stejně tak mají odvahu a vůli pomáhat změnit to nedobré, co v naší společnosti přetrvává nebo právě vzniká.

Proto byl založen Nadační fond českých průmyslníků s cílem podpořit, v souladu se svým statutem, aktivity usilující o zlepšení společenské atmosféry, posílení sebevědomí občanů, nápravu pokřiveného prostředí pro podnikání a také o obnovení nejlepších tradic českého průmyslu.