Orgány fondu

Správní rada Nadačního fondu českých průmyslníků

Předseda:

  • Ing. Jaroslav Veverka MBA, majitel konstrukční firmy NOEN a.s. a spoluvlastník několika dalších průmyslových podniků

Členové:

  • Jiří Šlosr, jednatel společnosti AC Techologies s.r.o

Ředitel:

Mgr. Petr Dluhoš

Revizor: