Podporujeme

Na základě souhlasu správní rady z 23. 9. 2014 byla uzavřena smlouva o spolupráci s neziskovou organizací Ústav nezávislé žurnalistiky.

Ve druhém čtvrtletí 2015 plánujeme uspořádat diskusi u kulatého stolu na téma státní energetická koncepce za účasti předních odborníků v oboru, zástupců energetických společností a vládních institucí.

Ve druhém pololetí 2015 plánujeme uspořádat obdobný kulatý stůl na téma možnosti posílení exportního potenciálu českých výrobců – schopnost vyvážet technologické celky.